Adolescenten – volwassenen

Wat is een psycholoog / therapeut ?

Een psycholoog/ therapeut is geen dokter, dus een psycholoog/therapeut schrijft geen medicatie voor. Een psycholoog/therapeut schrijft ook geen ziektedagen; om naar een psycholoog/therapeut te gaan heb je geen voorschrift van de huisarts nodig. Het kan wel zijn dat de huisarts jou op een bepaald moment adviseert om naar de psycholoog/therapeut te gaan.
Een psycholoog/therapeut probeert op die manier uit te zoeken: Waarom mensen op een bepaalde manier iets doen of bepaalde zaken net niet doen
Hoe mensen denken over zichzelf of over gebeurtenissen in hun leven/omgeving; hoe mensen denken over zichzelf en anderen … en de impact die dit heeft op hun manier van in het leven staan

Hoe mensen zich voelen bij bepaalde gebeurtenissen, hoe zij zich voelen in het algemeen
Drie dingen zijn dus belangrijk voor een psycholoog/therapeut : doen, denken en voelen.

Een psycholoog/therapeut is er niet alleen voor mensen die heel ziek zijn op geestelijk vlak, maar is er ook voor mensen die op een bepaald moment vast zitten in hun leven, in hun situatie en door het bos de bomen niet meer zien.

Een psycholoog/therapeut

  • kan helpen om klaarheid te brengen in een situatie.
  • wil mensen doen groeien in hun situatie, in hun problemen. En hierbij wil de psycholoog/therapeut gebruik maken van de talenten en de mogelijkheden die de persoon in kwestie heeft.
  • zoekt samen met jou hoe het komt dat je het moeilijk hebt en wat ervoor gezorgd heeft dat je niet goed in je vel zit (met lichamelijke klachten tot gevolg).
  • zoekt met jou naar de achterliggende oorzaak. Het zou immers kunnen dat je iets uit het oog aan het verliezen bent.
  • helpt alles op een rijtje te zetten en klaarheid te brengen.
  • zorgt ervoor dat je inzicht krijgt in hoe jij denkt, wat jij doet en voelt
  • gaat samen met jou zoeken of je zelf ook kan zorgen dat die problemen zich een beetje oplossen. Misschien door op een andere manier naar de dingen te kijken, de dingen eens anders aan te pakken, … op een manier die voor jou beter is.