De praktijk

Praktijk72 is een paramedische groepspraktijk, waar kinesitherapeuten, podologen en psychologen naast en met elkaar werken.

Binnen praktijk72 hebben we de overtuiging dat de mens uniek is. Iedere mens bestaat uit lichaam en geest. Deze visie is ook onze leidraad als we een behandelingsplan opstellen. De holistische benadering is een van de pijlers van de praktijk, vandaar ook dat iedere therapeut zijn eigen specifieke invalshoek, specialisatie en persoonlijkheid heeft. Via teamvergadering en onderling overleg, proberen we zicht te krijgen op de complexe interactie tussen lichamelijke, mentale en sociale problemen. Samen, met U, gaan wij op weg naar een antwoord op soms complexe vragen betreffende uw gezondheid.

De praktijk is gestart in 1998, bij het afstuderen van mezelf Lindsay Vermeersch. Ik ben langzaam gestart met mijn eigen praktijk. Dit in combinatie met een halftijdse functie als kinesiste op de Paaz afdeling van het Az Sint Jan Oostende. Hier heb ik enorm ervaren dat het werken met verschillende disciplines een enorme meerwaarde is. Hier heb ik ook geleerd om de mens op zijn geheel te bekijken met al zijn invloeden.
Ik merkte dat deze kennis en aanpak ook een gunstig effect had op de klassieke revalidaties.
Zo zijn we op vandaag een team die zowat elke pathologie aankan dit omwille van de grote diversiteit aan specialisaties die we in huis hebben. We hanteren allen dezelfde basishouding en met een grondig teamoverleg erbij resulteert dit in mooie begeleidingen.
Ik kan met enige fierheid zeggen dat we een zeer sterk, hecht team zijn.

De naam Praktijk72 refereert naar het huisnummer.