Praktische info

Wat is podologie?

Podologie is een paramedisch beroep in de gezondheidszorg. Als podoloog richt ik mij op de voet en het menselijk lichaam in zijn totaliteit. We gaan het foutief functioneren van de voet na, want dit kan problemen veroorzaken in hoger gelegen segmenten zoals de enkel, knie, heup en rug. Daarom doet de podoloog een grondige analyse waarin hij verder kijkt dan naar de voet alleen. 
Daarnaast behandelt de podoloog aandoeningen ter hoogte van de huid en nagels van de voet. 

Hoe gaat een podoloog te werk?

Elke consultatie begint met een vraaggesprek. Afhankelijk van de klacht wordt de meest geschikte therapie uitgezocht, dit altijd in samenspraak met de patiënt.

Er zijn verschillende behandelingen mogelijk:
 

Zooltherapie

Zooltherapie kan voor allerhande voetklachten zoals platvoeten, holvoeten, hielspoor, overbelastingsletstels, achillespeesklachten, drukplaatsen… Maar ook hoger gelegen klachten ter hoogte van benen, knieën, heup en rug kunnen worden aangepakt.

Met de zolen laten we de hulpvrager rond zijn meest ideale positie functioneren op elk moment van de gang.

Voor het vervaardigen van zolen doen we altijd uitgebreide biomechanische metingen, een uitgebreide ganganalyse en klinisch onderzoek. De resultaten hiervan worden besproken met u als hulpvrager.

De voeten worden via een hoogtechnologische 3D-scan ingescand en gedigitaliseerd, dit in de meest ideale positie van uw voet.

Op basis van de gevonden metingen, de ganganlyse en het onderzoek worden de zolen uitgetekend. Deze zijn steeds op maat van uw voet, dus de linker - en de rechterzool kunnen van elkaar verschillen.

De zolen worden uiteindelijk verwerkt door het podologisch lab Borginsole. (meer info op www.borginsole.be)

Bij afhaling krijgt u nog heel wat uitleg mee over het opbouwen van de podologische zolen, het onderhoud en de verdere opvolging. Indien nodig worden de zolen ook aangepast naargelang de schoenen.

Zijn zolen niet de oplossing? Doorverwijzing naar een ander zorgverlener, verandering van schoeisel of een alternatieve therapie kunnen zeker ook een oplossing bieden.

 

Podologische voetzorg

Een algemene podologische voetverzorging bestaat uit het knippen en vrijmaken van de nagels, het verwijderen van eelt, het verwijderen van likdoorns of behandelen van ingroeiende nagels.

Veel voorkomende aandoeningen:

  • Nagelproblemen zoals ingegroeide nagels, kalk- en schimmelnagels, blauwe nagels, loslaten van de nagel…
  • Huidproblemen: overmatige en pijnlijke eelt, likdoorns, blaren, kloven…
  • Functionele afwijkingen zoals hallux valgus, klauwtenen, hamertenen, na amputatie van een teen…

Specifieke behandelingen:

  • Nagelbeugels
  • Silicone therapie
  • Vilttherapie

 

Diabetische voetzorg

Als diabetespatiënt is het heel belangrijk om uw voeten regelmatig te laten nakijken door een podoloog. Wij gaan na of er geen problemen aanwezig zijn waardoor wonden zouden kunnen ontstaan. Hierbij hoort ook altijd een uitgebreide voetverzorging.

Twee keer per jaar gebeurt er een uitgebreide screening om risicofactoren op te sporen.

 

Advies

Als podoloog geef ik advies in verband met schoenen, loopschoenen, voethygiëne, verzorging van de voeten bij diabetespatiënten…

Terugbetaling

Personen met diabetes type 2 die een zorgtraject volgen hebben recht op 2x terugbetaling per jaar van het RIZIV voor diabetische voetzorg. Hier zijn enkele voorwaarden aan verbonden:

  • de podoloog erkend is door het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (Riziv); 
  • de prestaties voorgeschreven zijn door een behandelende arts:
  • de patiënt een verhoogd risico op voetwonden heeft (risicoklasse 1, 2a, 2b of 3). 

 

De meeste mutualiteiten geven onder bepaalde voorwaarden (leeftijd) een tegemoetkoming voor een podologische voetverzorging. Meer info hierover vind je op de website van uw ziekenfonds.

Voor podologische zolen kan je terugbetaling verkrijgen als je lid bent bij Partena (50 euro voor een paar zolen)

 

Vragen of een afspraak? BEL PODOLOOG TINE OP 0473 29 39 38.