Sportrevalidatie & taping

We richten ons op alle sporters, zowel recreatieve als competitie sporters. De kine bestaat enerzijds uit het behandelen van sportletsels, maar heeft daarnaast ook een belangrijke functie in de preventie ervan.

Oefentherapie, core-stability, taping zijn methoden die hier voor gebruikt worden. We werken sport specifiek op elk niveau telkens met doel om de sport te kunnen hervatten.