Rug & nek

Ongeveer 80% van de bevolking heeft te kampen met rug en/of nekklachten. Soms is er een duidelijke oorzaak bijv. hernia, maar dit is lang niet altijd het geval, in 95% van de gevallen geen specifieke oorzaak. Vaak zijn er persoonlijke, werkgebonden of andere factoren die zorgen voor rugpijn. Ons doel is het aanleren van een correcte houding en gebruik van de rug en nek. Daarnaast werken we via mobiliserende en spierversterkende oefeningen die we in het dagdagelijkse leven verder kunnen toepassen. Je kan dit vergelijken met de nek of rugschool trainingen, alle oefeningen worden onder begeleiding gedaan. We zorgen ook voor een oefenprogramma om thuis verder te onderhouden.