Respiratoire kiné

Ademhalen is essentieel aangezien men zuurstof nodig heeft om te functioneren. Het gebeurt automatisch zonder erbij na te denken. Wanneer dit natuurlijk proces niet correct verloopt door een foutief ademhalingspatroon of door obstructies van de luchtwegen is respiratoire kinesitherapie noodzakelijk om dit proces terug spontaan te laten verlopen.

Deze klachten trachten we te verhelpen via specifieke ademhalingskine. Hierbij leert men opnieuw controle te krijgen over de ademhaling en een correct ademhalingspatroon te hanteren. Ook leren we autogene drainage aan bij bepaalde aandoeningen.

Bij baby’s en kinderen zijn deze technieken aangepast aan de leeftijd en mogelijkheden van de baby/ kindje.

Er wordt steeds gewerkt met een stethoscoop !