Myofasciale triggerpunt therapie

In onze praktijk is de mogelijkheid om behandeld te worden met triggerpoint dry needling. Deze techniek (met acupunctuurnaaldjes worden myofasciale triggerpoints aangeprikt) is zeer effectief en kan in veel gevallen leiden tot een snel verminderen van pijnklachten. De werking van deze techniek is inmiddels in wetenschappelijk onderzoek aangetoond. Allereerst maken wij U er op attent dat hoewel bij triggerpoint dry needling gebruik wordt gemaakt van acupunctuurnaalden, triggerpoint dry needling geen acupunctuur is. Acupunctuur wordt toegepast door acupuncturisten. Zij hebben een andere opleiding, andere zienswijze en streven in hun behandeling andere doelen na. Triggerpoint dry needling is geen behandeling op zich, maar een behandeltechniek.

De ervaring leert dat het combineren van diverse dry needling technieken de beste resultaten oplevert. De ene dry needling therapeut kan dus verschillen van de andere!