Praktische info

Afspraak maken?

Een afspraak maak je bij voorkeur telefonisch, of je komt gewoon even langs. Afspraken per mail worden niet gemaakt. Wij proberen de afspraak na te komen, en graag vragen we van jou hetzelfde. Mocht je toch niet op de afspraak kunnen zijn, stellen we het op prijs ons te verwittigen ruim op voorhand.( wenselijk 24 uur op voorhand )

Soms zijn we niet in de mogelijkheid om de telefoon te beantwoorden, spreek dan gerust een boodschap in, wij bellen je zo snel als mogelijk terug. 

Bij laattijdige annulaties en helemaal niet op de afspraak verschijnen, zien we ons genoodzaakt deze sessie aan te rekenen. Uiteraard hebben wij begrip voor jouw persoonlijke situatie maar hopen dat je begrijpt dat deze afspraak nodig is om een goede werking te verzekeren.

 

Betaling ? 

Na betaling van het ereloon, ontvangt u van ons een getuigschrift voor verstrekte hulp. Hiermee kan u via uw mutualiteit een gedeeltelijke terugbetaling verkrijgen.

Wij respecteren de RIZIV richtlijnen voor kinesitherapeutische honoraria (indien er een conventie is). 

Bij voorkeur betaalt u met Bancontact.

Nuttige tips 

  • Wanneer u een oefenprogramma volgt, is losse kledij aan te raden.
  • Gelieve bij uw eerste consultatie het voorschrift van de arts, uw identiteitskaart en een vignet van uw mutualiteit mee te brengen.
  • Resultaten van technische onderzoeken ( rx, scan, bloedonderzoeken ) graag mee brengen op eerste afspraak .